3.1. Mục đích

Cho phép công dân khi thực hiện lưu trú tại các cơ sở lưu trú trên toàn quốc hoặc chủ cơ sở lưu trú khi có người đến lưu trú tại cơ sở của mình có thể thực hiện Thông báo lưu trú đến cơ quan công quan quản lý địa bàn theo quy định của Luật cư trú 2020.

1.1.1. Thêm mới thông báo lưu trú

Bước 1
Công dân có thể mở bằng cách ấn chọn Thủ tục hành chính xong chọn Thông báo lưu trú tại màn trang chủ hoặc gõ tìm kiếm tại trang chủ nhập.

Bước 2

Kiểm tra hiệu lực thẻ CCCD

TH1

Tài khoản hết hạn theo hiệu lực thẻ CCCD. Nếu thẻ CCCD của công dân hết hạn sử dụng thì hiển thị thông báo

TH2

Tài khoản hoạt động bình thường. Hiển thị giao diện Thông báo lưu trú

Bước 3

Ấn hệ thống hiển thị thông thông tin người thông báo lưu trú

Bước 4.1

Thêm mới thông báo lưu trú bằng cách nhập thông tin

Chọn cơ quan công an thực hiện: NSD ấn “Chọn thông tin”ở trường Địa chỉ cơ quan để chọn địa chỉ cơ quan công an khai báo thông tin lưu trú. Sau khi chọn xong Địa chỉ cơ quan công an hệ thống sẽ:
• Điền địa chỉ đã chọn từ danh mục vào ô Địa chỉ
• Hiển thị trường “Cơ quan công an” và Tự tải danh mục Đơn vị cơ quan công an tương ứng với Địa chỉ đã chọn kèm theo Số điện thoại của cơ quan công an (nếu số điện thoại null thì ẩn khỏi giao diện)
• Hiển thị thêm trường “Loại hình cơ sở lưu trú”

Bước 4.1.1

Chọn Loại hình cơ sở lưu trú: NSD chọn loại hình cơ sở lưu trú đúng với trường hợp lưu trú tương ứng.

TH1

NSD chọn loại hình cơ sở lưu trú là: Cơ sở lưu trú du lịch, Cơ sở khám chữa bệnh, Nhà ngăn phòng cho thuê, Ký túc xá sinh viên thì hệ thống hiển thị thêm trường chọn “Tên cơ sở lưu trú”

TH2

Người dùng chọn Loại hình cơ sở lưu trú là: Hộ gia đình, Cơ sở khác thì công dân sẽ khai thêm một số thông tin và nhập chỉ và địa chỉ chi tiết của cơ sở lưu trú

Bước 4.2

Thêm mới bằng cách quét QR code cơ sở lưu trú

Công dân ấn sẽ hiện màn quét QR code. Công dân đưa mã QR cơ sở lưu trú vào khung hình

+ Sau khi quét xong màn hình hiển thị đầy đủ thông tin của cơ sở lưu trú gồm

  • Địa chỉ cơ quan công an
  • Đơn vị cơ quan công an
  • Số điện thoại cơ quan công an
  • Loại hình cơ sở lưu trú
  • Tên cơ sở lưu trú
  • Địa chỉ cơ sở lưu trú (3 cấp + chi tiết)

Bước 5

Sau khi điền xong các thông tin về cơ sở lư trú, công dân ấn “Tiếp tục” sẽ hiển thị màn xác nhận lưu thông tin.

Bước 6

Công dân thực hiện khai thông tin người lưu trú bằng cách chọn “Thêm người lưu trú”

Bước 7

Nhập thông tin người lưu trú

TH1

Người thông báo là người lưu trú. Tích chọn Người thông báo là người lưu trú => Sau khi tích chọn, hệ thống tự đồng điền thông tin tài khoản vào nhóm thông tin của người lưu trú

TH2

Người thông báo không phải là người lưu trú: Có thể thực hiện thêm người lưu trú bằng cách nhập tay hoặc quét Qrcode thẻ CCCD hoặc VNeID của người lưu trú.

Bước 8

Chọn lý do lưu trú

Bước 9

Nhập thời gian lưu trú (Từ ngày - Đến ngày)

Bước 10

Nhấn gửi yêu cầu. Sau khi gửi yêu cầu hiển thị giao diện gửi yêu cầu thành công.

Trong chức năng thông báo lưu trú công dân có thể xóa thông tin người lưu trú, xem lịch sử thông báo lưu trú