1.1. Đối với hệ điều hành Android

NSD truy cập ứng dụng CH Play Tại thanh công cụ tìm kiếm Tìm từ khoá “VNeID”
Sau khi App cần tải hiển thị  Chọn “ Cài đặt” để tải App “Ứng dụng định danh điện tử - VNeID” về máy.
NSD chọn “Mở” để mở ứng dụng định danh điện tử - VNeID vừa tải.
Sau khi tải về và cài đặt, NSD ấn chạy ứng dụng và ấn “Bắt đầu sử dụng” để tiến hành sử dụng app:

1.2.Đối với hệ điều hành IOS

NSD mở App store trên thiết bị di động

Công dân thực hiện các bước tương tự như hệ điều hành Android.