2.1. Mục đích:

Trước khi bắt đầu ứng dụng, bạn hãy xem mình thuộc nhóm người dùng nào trong các nhóm dưới đây để thực hiện các bước phù hợp trên ứng dụng:

2.2. Các bước thực hiện:

Tại màn hình Đăng ký, công dân điền số định danh cá nhân và số điện thoại của mình để đăng ký.

Sau khi nhập thông tin hợp lệ ấn Đăng ký thì hiển thị giao diện quét mã QR code thẻ CCCD, NSD đưa mã QR trên thẻ CCCD gắn chip vào khung hình.

+ Trường hợp quét QR code hợp lệ hệ thống tự động điền các thông tin trong QR code thẻ chip vào form đăng ký tài khoản.

+ Trường hợp ấn nút “Không quét được QR code?” hệ thống chuyển sang giao diện Nhập thông tin đăng ký tài khoản. Công dân nhập thông tin còn trống.

+ Sau khi ấn nút Đăng ký, hệ thống sẽ gửi yêu cầu xác thực thông tin sang Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư

=> Trường hợp Không đạt thì hiển thị thông báo thông tin không trùng khớp với CSDLQG về DC.

=> Trường hợp Đạt thì hệ thống gửi SMS và thực hiện bước 3 (Xác thực OTP)

Xác thực OTP. NSD nhập mã OTP được gửi về điện thoại để tiến hành xác thực.

Sau khi xác thực thành công, NSD thiết lập mật khẩu để hoàn thành việc đăng ký