1.1. Mục đích:

- Sau khi hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử được phê duyệt, hệ thống gửi tin nhắn thông báo về số điện thoại mà công dân đã đăng ký với nội dung: “Cuc Canh sat QLHC ve TTXH thong bao: Ho so dang ky tai khoan dinh danh dien tu cua cong dan Nguyen Van A da duoc phe duyet. De nghi truy cap ung dung VNeID hoac dia chi https://vneid.gov.vn de kich hoat tai khoan.” Công dân thực hiện các kích hoạt tài khoản trên thiết bị điện tử.

1.2. Các bước thực hiện:

NSD có thể kích hoạt bằng các cách chọn nút “Kích hoạt tài khoản định danh điện tử” trên Trang giới thiệu ứng dụng VneI hoặc chọn nút “Kích hoạt” tại màn hình Đăng nhập:

NSD nhập số định danh cá nhân và số điện thoại và ấn “Gửi yêu cầu” thì hệ thống sẽ kiểm tra. Tùy theo từng trường hợp, hệ thống ra thông báo cụ thể để công dân biết. Nếu kích hoạt thành công, hệ thống gửi mã OTP thông qua tin nhắn SMS đến số điện thoại công dân đăng ký.

Nhập mã kích hoạt hệ thống gửi về SMS: NSD nhập đúng mã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký.

Thiết lập mật khẩu (Bước này chỉ áp dụng cho các trường hợp công dân chưa có tài khoản ứng dụng VNeID trước khi được phê duyệt)

Thiết lập passcode: công dân thiết lập passcode gồm 6 chữ số để sử dụng cho các tiện ích trong ứng dụng

Thiết lập câu hỏi bảo mật: NSD thiết lập 2 câu hỏi và trả lời bất kỳ trong danh sách câu hỏi bảo mật để thực hiện bảo mật tài khoản.

Sau khi hoàn thành các bước, công dân đăng nhập lại ứng dụng, hệ thống hiển thị theo mức độ tài khoản định danh điện tử mà công dân đã đăng ký.

MÀN HÌNH GIAO DIỆN MỨC 1
MÀN HÌNH GIAO DIỆN MỨC 2