Công dân mang theo thẻ Căn cước công dân gắn chip và các loại giấy tờ muốn tích hợp vào tài khoản định danh điện tử (như thẻ Bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, đăng ký xe) ra cơ quan Công an cấp huyện hoặc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh để thực hiện đăng ký hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử.

Lưu ý

Việc đăng ký tài khoản định danh điện tử không bắt buộc đăng ký tại nơi thường trú hoặc tạm trú.
Đối với 05 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ), công dân có thể đăng ký tài khoản định danh điện tử tại cơ quan Công an cấp xã.
Đối với công dân chưa có thẻ Căn cước công dân gắn chip thì thực hiện đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử cùng cấp Căn cước công dân (Thực hiện tại nơi thường trú hoặc tạm trú).