7. Nộp hồ sơ thủ tục Thông báo lưu trú đối với trường hợp sử dụng tài khoản của cơ sở lưu trú

Tại giao diện màn hình đăng nhập cơ sở lưu trú chọn chức năng đăng nhập dành cho tài khoản cơ sở lưu trú

Sau khi đăng nhập và chọn thủ tục thông báo lưu trú, cơ sở lưu trú thực hiện theo các bước như sau

1Tại giao diện màn hình thực hiện thủ tục
(1) Tại mục “CƠ QUAN THỰC HIỆN”

Công dân chọn “Tỉnh/ Thành phố(*), Quận/ Huyện(*), Phường/ Xã(*)” của cơ sở lưu trú

(2) Tại mục “THÔNG TIN CƠ SỞ LƯU TRÚ”

Công dân điền các thông tin loại hình cơ sở lưu trú, địa chỉ, hình thức thông báo…

(3) Tại mục “THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LƯU TRÚ”

Đối với trường hợp thông báo lưu trú theo danh sách bằng file excel có thể chọn để tải file excel mẫu về điền thông tin các trường hợp thông báo lưu trú sau đó ấn nút => chọn đường dẫn đến file excel thông tin những người thông báo lưu trú để tải danh sách người thông báo lưu trú lên cổng dịch vụ công.
Ấn nút để điền thông tin người lưu trú. Trường hợp muốn thêm hoặc xóa bớt người lưu trú thì ấn vào nút

(4) Tại mục “Thông tin nhận thông báo tình trạng hồ sơ”

Công dân chọn hình thức nhận thông báo tình trạng hồ sơ

(5) Ấn nút để chuyển sang bước tiếp theo
2Công dân đọc lại các thông tin đã kê khai
(1) nhập mã xác nhận
2) ấn vào hộp thoại “tôi xin chịu trước pháp luật về lời khai trên
(3) ấn nộp hồ sơ để tiến hành nộp hồ sơ
3Sau khi hoàn thành nộp hồ sơ, hệ thống sẽ chuyển sang màn hình sau