1. Đăng ký trên cổng dịch vụ công quốc gia

1Truy cập Cổng DVCQG, chọn Đăng ký

Truy cập cổng dịch vụ công quốc gia thông qua đường dẫn https://dichvucong.gov.vn => Bấm nút Đăng ký.

2Chọn phương thức đăng ký

Công dân có thể chọn các phương thức xác minh với mức độ trung bình như: Thuê bao di động, bảo hiểm xã hội, bưu điện Việt Nam hay phương thức đăng ký qua SIM ký số với mức độ xác minh cao. Ở đây chúng ta dùng thuê bao di động.

3Nhập thông tin và chọn Đăng ký

Nhập chính xác thông tin bao gồm: Tên đăng nhập (số CMT/CCCD), họ và tên, ngày sinh, số điện thoại, email, mã xác thực => nhấn chọn Đăng ký .

(lưu ý: số CMND hoặc CCCD của công dân đã được sử để đăng ký số điện thoại chính chủ với nhà mạng).

4Nhập mã OTP, nhấn Xác nhận

Mã OTP sẽ được gửi đến số điện thoại mà bạn đã nhập => Chọn Xác nhận .

5Nhập mật khẩu mới và nhấn Đăng ký