6. Nộp hồ sơ thủ tục Thông báo lưu trú đối với trường hợp sử dụng tài khoản của công dân

1Tại giao diện màn hình thực hiện thủ tục
(1) Tại mục “CƠ QUAN THỰC HIỆN”

Công dân chọn “Tỉnh/ Thành phố(*), Quận/ Huyện(*), Phường/ Xã(*)” của cơ quan đăng ký cư trú nơi công dân đề nghị thông báo lưu trú

(2) Tại mục “THÔNG TIN NGƯỜI THÔNG BÁO VỀ LƯU TRÚ”

Thông tin của người thông báo lưu trú sẽ được tự động đồng bộ từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

(3) Tại mục “THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LƯU TRÚ”

Công dân chọn mục để khai báo lưu trú cho mình. Đối với trường hợp thông báo lưu trú theo danh sách bằng file excel có thể chọn để tải file excel mẫu về điền thông tin các trường hợp thông báo lưu trú sau đó ấn nút => chọn đường dẫn đến file excel thông tin những người thông báo lưu trú để tải danh sách người thông báo lưu trú lên cổng dịch vụ công.
Ấn nút để điền thông tin người lưu trú. Trường hợp muốn thêm hoặc xóa bớt người lưu trú thì ấn vào nút

(4) Tại mục “Thông tin nhận thông báo tình trạng hồ sơ”

chọn thông tin nhận thông báo tình trạng hồ sơ

(5) Ấn nút để chuyển sang bước tiếp theo
2Công dân đọc lại các thông tin đã kê khai
(1) nhập mã xác nhận
2) ấn vào hộp thoại “tôi xin chịu trước pháp luật về lời khai trên
(3) ấn nộp hồ sơ để tiến hành nộp hồ sơ
3Sau khi hoàn thành nộp hồ sơ, hệ thống sẽ chuyển sang màn hình sau