Khi công dân, cơ quan, tổ chức (sau đây gọi là người nộp hồ sơ) có nhu cầu đề nghị Cơ quan chức năng giải quyết thủ tục đăng ký cư trú trên cổng dịch vụ công Bộ Công an tại địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov.vn thì phải đăng ký tài khoản (đối với các trường hợp chưa có tài khoản). Sau khi (1)đăng ký tài khoản thì thực hiện (2)đăng nhập, chọn (3)thủ tục, (4)nộp hồ sơ. Các bước thực hiện cụ thể như sau:

1. Đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công Bộ Công an

1

Người nộp hồ sơ truy cập cổng dịch vụ công Bộ công an tại địa chỉ: https://dichvucong.bocongan.gov.vn.

Tại giao diện trang chủ cổng dịch vụ công chọn “đăng ký”

2

Tại giao diện trang “Đăng ký tài khoản” người nộp hồ sơ điền đầy đủ, chính xác thông tin vào biểu mẫu (lưu ý: trường thông tin đánh dấu “*” là các trường thông tin bắt buộc phải điền) sau đó chọn đăng ký

3

Sau khi đăng ký thành công hệ thống sẽ gửi mã xác thực đăng ký tài khoản và đường dẫn liên kết xác thực tới email của người nộp hồ sơ. Người nộp hồ sơ nhập mã xác thực đăng ký vào biểu mẫu hoặc truy cập vào đường dẫn để hoàn tất việc đăng ký tài khoản