2. Chọn thủ tục, nộp hồ sơ trực tuyến

1

Đối với trường hợp người nộp hồ sơ chưa có tài khoản tại Cổng dịch vụ công Bộ Công an thì thực hiện đăng ký tài khoản theo hướng dẫn tại mục 1 phần I. Đối với trường hợp người nộp hồ sơ đã có tài khoản thì bấm vào nút “đăng nhập”, nhập “tên đăng nhập” và “mật khẩu” sau đó bấm “đăng nhập” để thực hiện đăng nhập vào Cổng dịch vụ công.

2

Sau khi đăng nhập chọn “nộp hồ sơ trực tuyến” trên thanh menu. Trên thanh công cụ “Lĩnh vực TTHC” (1) chọn lĩnh vực =>(2) bấm tìm kiếm, =>(3) chọn thủ tục tương ứng.

3

Công dân (1) đọc hướng dẫn về trình tự thủ tục thực hiện =>(2) ấn nộp hồ sơđể tiến hành nộp hồ sơ