5. Nộp hồ sơ thủ tục khai báo tạm vắng

1Tại giao diện màn hình thực hiện thủ tục
(1) Tại mục “CƠ QUAN THỰC HIỆN”

Công dân chọn nơi khai báo tạm vắng là nơi thường trú, nơi tạm trú, hoặc nơi khác

(2) Tại mục “THÔNG TIN NGƯỜI KHAI BÁO TẠM VẮNG”

Thông tin của người khai báo tạm vắng sẽ được tự động đồng bộ từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư(công dân thực hiện khai báo tạm vắng trực tuyến phải có tài khoản trên cổng dịch vụ công)

(3) Tại mục “THÔNG TIN TẠM VẮNG”

Công dân khai đầy đủ thông tin về nơi đến, thời gian, lý do tạm vắng

(4) Tại mục “THÔNG TIN NHẬN THÔNG BÁO TÌNH TRẠNG HỒ SƠ, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ”

Công dân chọn hình thức nhận thông báo, hình thức nhận kết quả

(5) Ấn nút để chuyển sang bước tiếp theo
2Công dân đọc lại các thông tin đã kê khai
(1) nhập mã xác nhận
2) ấn vào hộp thoại “tôi xin chịu trước pháp luật về lời khai trên
(3) ấn nộp hồ sơ để tiến hành nộp hồ sơ
3Sau khi hoàn thành nộp hồ sơ, hệ thống sẽ chuyển sang màn hình sau