4. Nộp hồ sơ thủ tục đăng ký tạm trú

1Tại giao diện màn hình thực hiện thủ tục
(1) Tại mục “CƠ QUAN THỰC HIỆN”

Công dân chọn “Tỉnh/ Thành phố(*), Quận/ Huyện(*), Phường/ Xã(*)” của cơ quan đăng ký cư trú nơi công dân đề nghị thực hiện thủ tục => Chọn trường hợp

(2) Tại mục “THÔNG TIN NGƯỜI ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ”

Công dân điền các thông tin như họ và tên, ngày sinh, giới tính, số CMND/CCCD/ĐDCN…. của người đề nghị đăng ký tạm trú
Trường hợp người khai báo thông tin (chủ tài khoản cổng DVC) là người đăng ký tạm trú thì tích vào ô

Trường hợp người khai báo thông tin (chủ tài khoản cổng DVC) không phải người đăng ký tạm trú thì tích vào ô

Thông tin quốc gia: đối với trường hợp định cư ở nước ngoài về đăng ký tạm trú thì chọn quốc gia định cư. Trường hợp công dân định cư ở Việt Nam thì chọn quốc gia “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
Thông tin nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại: điền theo thông tin nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại của công dân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (trường hợp nơi ở hiện tại là nơi đăng ký thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú thì tích vào ô tương ứng để hệ thống tự động đồng bộ thông tin nơi ở hiện tại)

(3)Tại mục “THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ”

Công dân điền đầy đủ thông tin Địa chỉ (số nhà, đường phố, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc), Họ và tên chủ hộ, Quan hệ với chủ hộ, Số ĐDCN/CMND chủ hộ nơi đến, nội dung đề nghị.

Thông tin những thành viên trong hộ gia đình cùng thay đổi:ấn nút để điền thông tin những thành viên trong hộ gia đình hoặc điền trực tiếp vào form.
Trường hợp muốn thêm thành viên hoặc xóa bớt thành viên thì ấn vào nút

(4) Tại mục “THÔNG TIN NHẬN THÔNG BÁO TÌNH TRẠNG HỒ SƠ, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ”

Công dân chọn hình thức nhận thông báo, hình thức nhận kết quả

(5) Tại mục “THÀNH PHẦN HỒ SƠ”

Công dân chọn các mục tương ứng với trường hợp của mình
sau đó, ấn vào “chọn tệp tin” => “lấy từ kho” để đính kèm giấy tờ, tài liệu đã lưu vào trong kho trên cổng dịch vụ công; “chọn tệp tin” để đính kèm giấy tờ, tài liệu lưu trên thiết bị điện tử (máy tính, điện thoại…)
Trường hợp công dân muốn lưu giấy tờ, tài liệu vào kho trên cổng dịch vụ công để tái sử dụng khi thực hiện thủ tục trên cổng dịch vụ công thì ấn vào nút

(6) Ấn nút để chuyển sang bước tiếp theo
2Công dân đọc lại các thông tin đã kê khai
(1) nhập mã xác nhận
2) ấn vào hộp thoại “tôi xin chịu trước pháp luật về lời khai trên
(3) ấn nộp hồ sơ để tiến hành nộp hồ sơ
3Sau khi hoàn thành nộp hồ sơ, hệ thống sẽ chuyển sang màn hình sau