Tra cứu hồ sơ

2. Mô tả

- Mục đích: Cho phép tra cứu các thông tin hồ sơ đối với hồ sơ “Đăng ký khai tử, Xóa Đăng ký thường trú, Trợ cấp mai táng phí”
- Điều kiện thực hiện: Người dùng được cấp quyền truy cập chức năng
- Người thực hiện: người dân

e. Tra cứu từ Thông tin và dịch vụ
B1

Sau khi đăng nhập vào Cổng DVC Quốc gia, người dân vào phần Tra cứu hồ sơ tại thẻ thông tin Thông tin và dịch vụ

B2

Thực hiện Tra cứu

f. Tra cứu từ Thông tin và dịch vụ
B1

Sau khi đăng nhập vào Cổng DVC Quốc gia, người dân vào phần Thông tin của tôi tại thẻ tài khoản cá nhân

B2

Thực hiện Tra cứu

g. Xem chi tiết giấy tờ hồ sơ đã nộp, giấy tờ kết quả Nhấn vào nút Xem giấy tờ để thực hiện
h. Xem chi tiết trạng thái hồ sơ đơn