Tạo hồ sơ

1. Mô tả
  • Mục đích: Cho phép lựa chọn nộp hồ sơ trực tuyến cho dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi”
  • Điều kiện thực hiện: Người dân đăng nhập thành công vào Cổng DVCQG
  • Người thực hiện: người dân
  • Cách vào chức năng: Người dân truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia theo đường dẫn: https://dichvucong.gov.vn/, thực hiện đăng nhập thành công.
03 phương pháp đăng nhập vào Cổng DVCQG
Hình 1. Màn hình đăng nhập bằng tài khoản VNEID
Hình 2. Màn hình đăng nhập bằng tài khoản cổng DVCQG

Người dân tìm kiếm thủ tục liên thông Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi và nhấn nút Nộp trực tuyến

Hệ thống sẽ chuyển sang giao diện kê khai của phần mềm dịch vụ công liên thông đối với thủ tục Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

2. Thao tác chức năng

Người dân thực hiện qua 06 bước để hoàn tất một hồ sơ liên thông Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi.

a. Thêm mới

Trang 1: Lựa chọn cơ quan thực hiện

Giao diện Các Trường hợp khai sinh

Giao diện Các Trường hợp ĐKTT

Trang 2: Kê khai

Trang 3: Xem lại các tờ khai chi tiết

Các thông tin của tờ khai chi tiết được trích xuất từ các thông tin kê khai ở bước trước. 03 tờ khai tương ứng cho 03 thủ tục đơn: Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi. Người dân thực hiện kiểm tra các thông tin trên tờ khai chi tiết, nếu cần chỉnh sửa thì thực hiện bấm vào nút để quay lại bước kê khai để thực hiện điều chỉnh lại thông

Giao diện Tờ khai Đăng ký khai sinh Giao diện Tờ khai thay đổi thông tin cư trú Giao diện tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT

Sau khi xem thông tin các tờ khai chi tiết, người dân chuyển sang bước Đính kèm thành phần hồ sơ. Danh sách thành phần hồ sơ được hiển thị tùy theo các trường hợp đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú. Trong đó bắt buộc phải nhập các giấy tờ sau:
Giấy chứng sinh
Tờ khai thay đổi thông tin về cư trú (CT01)

Trang 4: Đính kèm thành phần hồ sơ

Trang 5: Lựa chọn hình thức nhận kết quả

Giao diện Các Hình thức nhận kết quả đăng ký thường trú Giao diện Các Hình thức nhận kết quả thẻ BHYT

Trang 6: Hoàn Thành