Tạo hồ sơ

1. Mô tả

Mục đích: Cho phép lựa chọn nộp hồ sơ trực tuyến cho dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú, Trợ cấp mai táng phí”
- Điều kiện thực hiện: Người dân đăng nhập thành công vào Cổng DVCQG
- Người thực hiện: người dân
- Cách vào chức năng: Người dân truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia theo đường dẫn: https://dichvucong.gov.vn/, thực hiện đăng nhập thành công.

03 phương pháp đăng nhập vào Cổng DVCQG
Hình 3. Màn hình đăng nhập bằng tài khoản VNEID
Hình 4. Màn hình đăng nhập bằng tài khoản cổng DVCQG
  • Người dân tìm kiếm thủ tục liên thông Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi và nhấn nút Nộp trực tuyến
  • Hệ thống sẽ chuyển sang giao diện kê khai của phần mềm dịch vụ công liên thông đối với thủ tục Đăng ký khai tử, Xóa Đăng ký thường trú, Trợ cấp mai táng phí
2. Thao tác chức năng
Người dân thực hiện qua 06 bước để hoàn tất một hồ sơ liên thông Đăng ký khai tử, Xóa Đăng ký thường trú, Trợ cấp mai táng phí
a. Thêm mới
Trang 1: Lựa chọn cơ quan thực hiện
Giao diện Các đối tượng hưởng trợ cấp mai táng phí
Các đối tượng hưởng mai táng phí
Lựa chọn cơ quan thực hiện khi đối tượng hưởng mai táng phí là: Đối tượng được hưởng trợ cấp mai táng phí theo quy định của Luật BHXH
Lựa chọn cơ quan thực hiện khi đối tượng hưởng mai táng phí là: Người có công
Lựa chọn cơ quan thực hiện khi đối tượng hưởng mai táng phí là: Đối tượng bảo trợ xã hội
Lựa chọn cơ quan thực hiện khi đối tượng hưởng mai táng phí là: Đối tượng nhận trợ cấp khẩn cấp
Trang 2: Kê khai
Giao diện đối với hồ sơ chuyển về BHXH
Giao diện đối với hồ sơ của Người có công
Giao diện đối với hồ sơ của đối tượng Bảo trợ xã hội, Đối tượng nhận trợ cấp khẩn cấp
Trang 3: Xem lại các tờ khai chi tiết

Các thông tin của tờ khai chi tiết được trích xuất từ các thông tin kê khai ở bước trước. 03 tờ khai tương ứng cho 03 thủ tục đơn: Đăng ký khai tử, Xóa Đăng ký thường trú, Trợ cấp mai táng phí. Người dân thực hiện kiểm tra các thông tin trên tờ khai chi tiết, nếu cần chỉnh sửa thì thực hiện bấm vào nút để quay lại bước kê khai để thực hiện điều chỉnh lại thông tin.

Giao diện Tờ khai Đăng ký khai tử
Giao diện Tờ khai thay đổi thông tin cư trú
Giao diện Tờ khai thay đổi thông tin cư trú
Giao diện bản khai để giải quyết chế độ ưu đãi khi người có công từ trần đối với hồ sơ chuyển về Bộ LĐTBXH
Giao diện tờ khai đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với hồ sơ chuyển về Bộ LĐTBXH (Đối với đối tượng hưởng mai táng phí là Đối tượng bảo trợ xã hội, Đối tượng nhận trợ cấp khẩn cấp)

Sau khi xem thông tin các tờ khai chi tiết, người dân chuyển sang bước Đính kèm thành phần hồ sơ. Danh sách thành phần hồ sơ được hiển thị tùy theo các trường hợp đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú

Giao diện thành phần hồ sơ đối với hồ sơ gửi về Bộ LĐTBXH (đối với đối tượng Người có công)
Giao diện thành phần hồ sơ đối với hồ sơ gửi về Bộ LĐTBXH (đối với đối tượng bảo trợ xã hội, Đối tượng hưởng trợ cấp khẩn cấp)
Giao diện thành phần hồ sơ đối với hồ sơ gửi về BHXH
Trang 4: Đính kèm thành phần hồ sơ
Trang 5: Lựa chọn hình thức nhận kết quả
Giao diện hình thức nhận kết quả của các hồ sơ gửi về Bộ LĐTBXH (đối tượng hưởng trợ cấp mai táng phí là Người có công, Đối tượng bảo trợ xã hội, Đối tượng hưởng trợ cấp khẩn cấp)
Giao diện hình thức nhận kết quả của các hồ sơ gửi về BHXHVN (đối tượng hưởng trợ cấp mai táng theo quy định của Luật BHXH)
Trang 6: Hoàn Thành