TRA CỨU HỒ SƠ

1. Mô tả
  • Mục đích: Cho phép chỉnh sửa hồ sơ trực tuyến cho dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi” khi hồ sơ liên thông ở trạng thái yêu cầu bổ sung giấy tờ.
  • Điều kiện thực hiện: Người dùng được cấp quyền truy cập chức năng
  • Người thực hiện: người dân

a. Tra cứu từ Thông tin và dịch vụ

Sau khi đăng nhập vào Cổng DVC Quốc gia, người dân vào phần Tra cứu hồ sơ tại thẻ thông tin Thông tin và dịch vụ

Thực hiện Tra cứu

Thực hiện Tra cứu

b. Tra cứu từ Thông tin và dịch vụ

Sau khi đăng nhập vào Cổng DVC Quốc gia, người dân vào phần Thông tin của tôi tại thẻ tài khoản cá nhân

Thực hiện Tra cứu

Thực hiện Tra cứu

  • Nhập các thông tin cần tìm kiếm
  • Nhấn nút Tìm kiếm

c. Xem chi tiết giấy tờ hồ sơ đã nộp, giấy tờ kết quả

Nhấn vào nút Xem giấy tờ để thực hiện

Xem nội dung giấy tờ

d. Xem chi tiết trạng thái hồ sơ đơn