CHỈNH SỬA HỒ SƠ

1. Mô tả
  • Mục đích: Cho phép chỉnh sửa hồ sơ trực tuyến cho dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi” khi hồ sơ liên thông ở trạng thái yêu cầu bổ sung giấy tờ.
  • Điều kiện thực hiện: Người dùng được cấp quyền truy cập chức năng
  • Người thực hiện: người dân
a. Chỉnh sửa

Tại màn hình chỉnh sửa, người dùng nhập các thông tin kê khai

Chọn “Lưu” để lưu thông tin thay đổi