Duy trì quyết tâm chính trị cao trong thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số

Thứ ba - 09/04/2024 22:26
Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số Bộ Công an nhấn mạnh điều này khi chủ trì Hội nghị của Ban Chỉ đạo, chiều 9/4.
Dự hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, thành viên Ban Chỉ đạo...
1
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu mở đầu hội nghị.
Ngày 5/10/2022, Bộ Công an đã kiện toàn Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số Bộ Công an với sự tham gia của tất cả các đồng chí lãnh đạo Bộ, và Cục trưởng 12 đơn vị chức năng thuộc Bộ. Ban Chỉ đạo đã ban hành Quy chế hoạt động để đề cao trách nhiệm cá nhân của các thành viên Ban Chỉ đạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; kiến nghị các cơ chế, chính sách và giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số. Trong quá trình hoạt động, Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số và Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 06 có những giao thoa về thành phần, nội dung công tác, do vậy những cuộc họp, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 06 cũng chính là nhằm thúc đẩy chuyển đổi số.
2
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2024, Bộ Công an xác định là năm ngành Công an bắt đầu chuyển trạng thái lên môi trường làm việc điện tử và thực hiện chuyển đổi số toàn diện các mặt công tác Công an. Để thực hiện mục tiêu trên, ngày 6/2/2024, Bộ trưởng Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số Bộ Công an đã ký Quyết định số 829, ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Chỉ đạo, gồm 71 nhiệm vụ, trong đó 20 nhiệm vụ thường xuyên và 51 nhiệm vụ có tiến độ. Hội nghị được tổ chức để đánh giá rõ tình hình kết quả, tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số Bộ Công an.

Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số Bộ Công an trong Quý I năm 2024, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Uỷ viên Thường trực Ban Chỉ đạo cho biết, Quý I/2024, các đơn vị đã hoàn thành các nhiệm vụ: tham mưu đề xuất xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân; ban hành Chỉ thị đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 trong năm 2024 và những năm tiếp theo; ban hành văn bản phê duyệt mô hình kỹ thuật Hệ thống Trung tâm thông tin chỉ huy CAND; rà soát các văn bản pháp luật liên quan lưu trữ điện tử để đề xuất sửa đổi các thông tư về công tác lưu trữ hồ sơ trong CAND.
 

3
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị.
Về số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Quý I/2024, ngành Công an đã số hoá hơn 2,7 triệu hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nâng tổng số hồ sơ số hoá từ 1/7/2022 đến nay lên trên 109 triệu hồ sơ. Về kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tiếp nhận hơn 1,5 tỷ yêu cầu để tra cứu, xác thực thông tin (tăng 216 triệu yêu cầu so với cùng kỳ năm 2023); đồng bộ thành công trên 268 triệu yêu cầu đồng bộ thông tin công dân vào dữ liệu dân cư; hoàn thành Phần mềm thu thập, cập nhật, phát triển Cơ sở dữ liệu về lao động - việc làm, gắn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thực hiện cập nhật hơn 18,6 triệu thông tin người lao động vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
4
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng điều hành thảo luận tại hội nghị.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối với 18 bộ, ngành (tăng 2 bộ so với cuối năm 2023); 1 doanh nghiệp Nhà nước, 3 doanh nghiệp viễn thông và 63 địa phương. Về các tiện ích cung cấp cho người dân, doanh nghiệp, trong Quý I/2024, Bộ Công an đã tiếp nhận trên 21 triệu hồ sơ dịch vụ công trực tuyến (tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên toàn quốc đạt 96,5%); phối hợp Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương triển khai 2 dịch vụ công liên thông "khai sinh", "khai tử", đã thu nhận trên 746.000 hồ sơ trực tuyến liên thông "khai sinh" và trên 63.000 hồ sơ trực tuyến liên thông "khai tử"...

Dưới sự điều hành của Trung tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số Bộ Công an, các đại biểu đã thảo luận, thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề tồn tại cần khẩn trương tháo gỡ, khắc phục để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số ngành Công an.
 

5
Thiếu tướng Đặng Hồng Đức trình bày báo cáo tại hội nghị.
 

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số Bộ Công an cần hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa, phát huy cao nhất vai trò thành viên Ban Chỉ đạo của Bộ để cùng với lãnh đạo Bộ thúc đẩy và hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác đặt ra, đúng với vai trò "gương mẫu, đi đầu", góp phần thúc đẩy nhiệm vụ chuyển đổi số của Chính phủ.

Nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng dữ liệu số, Bộ trưởng cho rằng, dữ liệu số là một thành phần quan trọng và cốt yếu trong xây dựng chuyển đổi số; tạo lập và khai thác dữ liệu số để sinh ra giá trị mới là sự khác biệt căn bản của chuyển đổi số. Hiện nay, ngành Công an đang dần hình thành các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và cung cấp tiện ích cho người dân, doanh nghiệp. Trong đó, đã xây dựng, đưa vào sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Căn cước công dân; Cơ sở dữ liệu Người nước ngoài xuất, nhập cảnh Việt Nam; Cơ sở dữ liệu Quản lý phương tiện giao thông phục vụ công tác nghiệp vụ và dịch vụ công trực tuyến.
 

6
7
8
9
Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng yêu cầu trên cơ sở nguồn dữ liệu số thu thập được, phải tổ chức xây dựng các nền tảng số, các hệ thống thông tin có thể khai thác, sử dụng các dữ liệu số để tạo ra thông tin, tri thức. Bảo đảm các nguồn lực cho chuyển đổi số vì nhân lực số là đội ngũ cán bộ có năng lực làm chủ thiết bị công nghệ số, có khả năng thích ứng nhanh với sự thay đổi của khoa học công nghệ và có trình độ nghiệp vụ để thực hiện các mục tiêu, yêu cầu của chuyển đổi số.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả, chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến ngành Công an. Bảo đảm an ninh, bí mật dữ liệu số. Đảm bảo xây dựng các quy định pháp luật phục vụ chuyển đổi số với tinh thần pháp luật phải đi trước một bước và mang tính dự báo...
 

10
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận hội nghị.

Quý II năm 2024 và thời gian tới, nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số trong CAND là rất cấp bách và rất khó khăn, vừa tập trung thực hiện các nhiệm vụ, vừa chuyển đổi trạng thái làm việc lên môi trường điện tử. "Tôi đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Bộ Công an tiếp tục duy trì quyết tâm chính trị cao, phát huy tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo quyết liệt; các đồng chí Cục trưởng, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ về tiến độ, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024 trong lĩnh vực, địa bàn được giao" - Bộ trưởng chỉ rõ.

Bộ trưởng giao Văn phòng Bộ Công an làm tốt vai trò cơ quan Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số Bộ Công an; định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 1 năm tổ chức sơ kết, tổng kết và đề xuất giải pháp thúc đẩy; xây dựng Kế hoạch chuyển đổi trạng thái làm việc ngành Công an để Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây