Tổ công tác triển khai Đề án 06 làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thứ bảy - 08/07/2023 06:11
Ngày 05/7/2023, Tổ công tác triển khai Đề án 06 làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình triển khai Đề án tại Bộ. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc, Tổ phó thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 đồng chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông, lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ, cùng các thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06.
 

101318612
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc chủ trì buổi làm việc. Ảnh: MPI

Theo Báo cáo tóm tắt về việc triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong quá trình triển khai Đề án 06, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dành mọi nguồn lực, ưu tiên hoàn thành đúng hạn các nhiệm vụ được giao với chất lượng tốt nhất.

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch hành động của Bộ triển khai Đề án 06; ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo thực hiện Đề án 06; giao nhiệm vụ và thời hạn cụ thể cho các đơn vị liên quan thuộc Bộ tổ chức triển khai thực hiện.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp tốt với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai các nhiệm vụ được giao và đã hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cổng Dịch vụ công quốc gia; triển khai việc đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu đăng ký doanh nghiệp với Bộ Công an để thực hiện cấp định danh điện tử cho doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Duy Đông và đại diện một số đơn vị liên quan thuộc Bộ đã phát biểu về các nội dung trong việc triển khai ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư; về lĩnh vực thống kê; đấu thầu; công tác an toàn, an ninh mạng nội bộ phục vụ kết nối với Đề án 06; xác thực hệ thống tài khoản dùng chung thông qua hệ thống dân cư;… Qua các ý kiến cho thấy, Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ luôn quan tâm đến tình hình triển khai Đề án 06 tại Bộ; coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong chỉ đạo, điều hành và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận và đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Đề án 06. Về các nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc triển khai Đề án 06, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho rằng, dữ liệu về doanh nghiệp là một trong sáu dữ liệu lõi của quốc gia, phục vụ cho phát triển và dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời nhấn mạnh đến việc chuẩn bị ngân sách, đề xuất định mức đầu tư cho công nghệ, hạ tầng công nghệ thông tin, đặc biệt, trong bối cảnh đất nước đang tiến cùng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư một cách nhanh chóng, mạnh mẽ.

Trên cơ sở nội dung báo cáo, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát các nhiệm vụ được giao, đáp ứng theo yêu cầu tại Đề án 06; mong muốn tiếp tục tăng cường sự phối hợp trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra, đảm bảo tính liên thông, hiệu quả. Đồng thời khẳng định, Bộ Công an sẽ cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Đề án 06 đơn giản, thuận tiện nhất; đề xuất đưa Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư tham gia Triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức trong thời gian tới.
 

101435295
Hình ảnh tại buổi làm việc. Ảnh: MPI

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, chuyển đổi số, xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung tiến tới là cơ sở dữ liệu quốc gia là nhiệm vụ quan trọng và được xác định trong các văn bản của Đảng, Chính phủ, là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất hiện nay và phải quán triệt, thực hiện nhanh, hiệu quả hơn. Đồng thời đánh giá cao vai trò, ý nghĩa quan trọng của Đề án trong chuyển đổi số quốc gia. Chính vì vậy, Bộ luôn tiên phong đi đầu trong đổi mới sáng tạo, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp chiến lược cho Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, tất cả các nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đều xoay quanh việc xây dựng, hoạch định chiến lược về quy hoạch, kế hoạch, thể chế, các mô hình kinh tế mới; huy động nguồn lực để thực hiện phát triển kinh tế - xã hội.

Về các nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc thực hiện triển khai Đề án 06, đây vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ, quyền lợi, vừa đóng góp cho chuyển đổi số, vừa tận dụng nền tảng số đó để thực hiện công việc một cách nhanh hơn, hiệu quả hơn. Đồng thời khẳng định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp tốt với các bộ, ngành nói chung và Bộ Công an nói riêng để triển khai các nhiệm vụ được giao của Đề án 06 cũng như trong các nhiệm vụ chuyên môn./.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây