Thành phố Phủ Lý sơ kết công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và các phường, xã 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Thứ năm - 03/08/2023 04:25
Chiều ngày 02/8, UBND thành phố Phủ Lý sơ kết công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và các phường, xã 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Quân- UVBTV Thành ủy- Phó Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý; các đồng chí Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị: Nội vụ, Văn hóa- Thông tin, Thanh tra, Tư pháp, Kinh tế, Tài chính- Kế hoạch, Tài nguyên- Môi trường, Giáo dục & đào tạo, Lao động TB&XH, Quản lý đô thị, Văn phòng HĐND- UBND thành phố; đại diện UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố.
    6 tháng đầu năm, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố và các phường, xã: Hầu hết các đơn vị đã trang bị đủ máy tính, cán bộ để phục vụ cán bộ thực hiện giải quyết TTHC; Niêm yết công khai đầy đủ danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, mức thu phí, lệ phí, các mẫu thư xin lỗi, thư cảm ơn trên bảng niêm yết. Niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính (tthcc.pl@hanam.gov.vn hoặc motcuaphuly@gmail.com). Niêm yết công khai số điện thoại của lãnh đạo UBND. Cập nhật đầy đủ Bộ TTHC thuộc cấp huyện, xã  trên phần trên mềm 1 cửa và đăng tải trên cổng thông tin điện tử Thành phố.
quang 00 00 52 06 Still2017
    Bên cạnh đó, Công tác rà soát thủ tục hành chính được UBND thành phố quan tâm thực hiện. Qua rà soát, hiện nay số TTHC thuộc thẩm quyền cấp thành phố: 216 TTHC/14 lĩnh vực. Trong đó TTHC toàn trình: 146 TTHC; TTHC một phần: 70 TTHC; Gồm các lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông, Văn hóa, Thông tin truyền thông, Tài nguyên, Tư pháp, Thanh tra, Tài Chính, Kế hoạch, Công thương, Nông nghiệp, Lao động, Nội vụ, Giáo dục. Số TTHC thuộc thẩm quyền cấp xã thực hiện 115 TTHC/15 lĩnh vực trong đó TTHC toàn trình: 69 TTHC; TTHC một phần: 46 TTHC. Các lĩnh vực gồm: Gồm các lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông, Văn hóa, Tài nguyên, Tư pháp, Thanh tra, Kế hoạch, Công thương, Nông nghiệp, Lao động, Nội vụ, Giáo dục, Y tế, Quân sự, Công an.
quang 00 00 49 02 Still2020
   
quang 00 00 57 16 Still2021
    Từ 01/01/2023 đến 30/6/2023: Toàn thành phố đã tiếp nhận tổng số: 16.853  hồ sơ; đã giải quyết xong đúng hạn, trước hạn: 16.824; số hồ sơ đang giải quyết là: 0 hồ sơ; số hồ trễ hạn: 30 hồ sơ. Việc ứng dụng Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử đã được cán bộ trực phụ trách các lĩnh vực tiếp nhận và xử lý theo đúng quy trình. 100% các kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền cấp thành phố đều được triển khai ký số.
quang 00 00 31 06 Still2015
     Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Phạm Văn Quân- UVBTV Thành ủy- Phó Chủ tịch UBND thành phố đã ghi nhận các kết quả đã đat được và chỉ ra các tồn tại hạn chế cần khắc phục công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và các phường, xã. Để công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và các phường, xã trong 6 tháng cuối năm đạt kết quả cao, đồng chí yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã tăng cường kiểm tra việc giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để đôn đốc kịp thời, không để xảy ra tình trạng trễ hạn trên phần mềm 1 cửa của tỉnh và trên cổng DVC quốc gia. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và phường, xã trong quá trình tiếp công dân tăng cường thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn các cá nhân, tổ chức tạo tài khoản, sử dụng dịch vụ dịch vụ bưu chính công ích. Yêu cầu 100% các TTHC yêu cầu phải thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4; thanh toán trực tuyến và ký số trong giải quyết TTHC. Thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ./.

Tác giả bài viết: Ngô Duyên- Đức Quang

 

Tác giả: Admin

Nguồn tin: Đài phát thanh Phủ Lý

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây