Tìm kiếm Thủ tục hành chính

 TTHC theo CQ thực hiện: Công an cấp xã

STT Mã TT Số QĐ Tên TTHC
1 1.004327 QĐ/0001-BCA Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an)
2 1.004335 QĐ/0001-BCA Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an)
3 1.010910 3191/QĐ-BCA Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) lần đầu tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe
4 1.010912 3191/QĐ-BCA Đăng ký sang tên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trong điểm đăng ký tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe
5 1.010919 3191/QĐ-BCA Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp xã
6 1.010914 3191/QĐ-BCA Đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe
7 1.010916 3191/QĐ-BCA Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe
8 1.010917 3191/QĐ-BCA Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe
9 1.000078 QĐ/0001-BCA Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn
10 1.010918 3191/QĐ-BCA Đăng ký tạm thời xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe
11 1.002755 5548/QĐ-BCA-C06 Gia hạn tạm trú
12 2.001159 5548/QĐ-BCA-C06 Thông báo lưu trú
13 1.003197 5548/QĐ-BCA-C06 Xóa đăng ký thường trú
14 1.003677 5548/QĐ-BCA-C06 Khai báo tạm vắng
15 1.004194 5548/QĐ-BCA-C06 Đăng ký tạm trú
16 1.004222 5548/QĐ-BCA-C06 Đăng ký thường trú
17 1.010028 5548/QĐ-BCA-C06 Xóa đăng ký tạm trú
18 1.010038 5548/QĐ-BCA-C06 Tách hộ
19 1.010039 5548/QĐ-BCA-C06 Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú
20 1.010040 5548/QĐ-BCA-C06 Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây