Tìm kiếm Thủ tục hành chính
TTHC theo lĩnh vực: Cấp, quản lý căn cước công dân
STT Mã TT Số QĐ Tên TTHC
1 2.000200 5947/QĐ-BCA-C06 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp tỉnh)
2 2.000377 5947/QĐ-BCA-C06 Cấp lại thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện)
3 2.000408 5947/QĐ-BCA-C06 Đổi thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện)
4 2.000677 5947/QĐ-BCA-C06 Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện)
5 2.001174 5947/QĐ-BCA-C06 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện)
6 2.001177 5947/QĐ-BCA-C06 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện)
7 2.001178 5947/QĐ-BCA-C06 Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh)
8 2.001194 5947/QĐ-BCA-C06 Cấp lại thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh)
9 2.001195 5947/QĐ-BCA-C06 Đổi thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh)
10 2.001196 5947/QĐ-BCA-C06 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp tỉnh)
11 1.010097 5947/QĐ-BCA-C06 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp tỉnh)
12 1.010100 5947/QĐ-BCA-C06 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện)
13 1.010098 5947/QĐ-BCA-C06 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh)
14 1.010099 5947/QĐ-BCA-C06 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện)
15 1.010102 5947/QĐ-BCA-C06 Thông báo số định danh cá nhân (thực hiện tại cấp xã)
16 1.010101 5947/QĐ-BCA-C06 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp xã)
17 1.010101 5947/QĐ-BCA-C06 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp xã)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây