Hiệu quả sau 1 năm thực hiện Đề án 06 trên địa bàn Thành phố Phủ Lý

Thứ ba - 04/04/2023 23:35
Thành phố Phủ Lý là trung tâm văn hóa, chính trị của Tỉnh Hà Nam, có diện tích tự nhiên hơn 87 km2, với dân số hơn 167 nghìn nhân khẩu. Thời gian qua, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương về thực hiện triển khai các nhiệm vụ của Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đến nay UBND thành phố Phủ Lý đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, rất đáng ghi nhận, góp phần đưa Tỉnh nhà là địa phương dẫn đầu cả nước về kết quả cấp thẻ căn cước công dân, đứng thứ hai về kích hoạt tài khoản định danh điện tử, số hóa tàng thư hồ sơ hộ khẩu và hiệu quả 25 dịch vụ công thiết yếu, 2 dịch vụ công liên thông.

14

 
13

 
    Ngay sau khi triển khai Quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 56 của Bộ trưởng Bộ Công an, cùng với các Kế hoạch của UBND tỉnh “ Triển khai các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. UBND thành phố Phủ Lý đã ban hành 04 Quyết định thành lập, kiện toàn, ban hành quy chế Tổ công tác Đề án 06, quy chế hoạt động của Tổ công tác để đảm bảo các nhiệm vụ của Đề án triển khai thực hiện nhanh chóng, hiệu quả: Trong đó giao Công an thành phố là cơ quan thường trực thường xuyên tham mưu UBND thành phố các nhiệm vụ của Đề án. Chỉ đạo các phòng ban tăng cường các biện pháp thực hiện dịch vụ công trực tuyến và 25 dịch vụ công thiết yếu.
Bám sát chỉ đạo của UBND thành phố, 21/21 xã phường trên địa bàn đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 để chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt: đã thành lập 21tổ công tác các xã, phường; 104 tổ công tác các thôn, tổ dân phố. Trong quá trình thực hiện, UBND TP đã thành lập Đoàn kiểm tra triển khai thực hiện Đề án 06 kiểm tra tại UBND phường, xã tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình thực hiện.
12

     
16

Với vai trò là cơ quan thường trực, Công an Thành phố đã phối hợp tốt với Phòng Tư pháp thành phố, UBND các phường trên địa bàn triển khai thực hiện 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông gồm: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí, hỗ trợ chi phí mai táng. Thành lập 03 mô hình điểm hướng dẫn nhân dân trải nghiệm Dịch vụ công, đặt máy tính kết nối Internet tại phường Lê Hồng Phong, phường Liêm Chính, phường Minh Khai thuận tiện cho nhân dân sử dụng có thể dễ dàng tiếp cận, sử dụng dịch vụ hành chính công, dịch vụ công liên thông. Góp phần giảm bớt thời gian cho nhân dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính.
15

   
55

 Trong quá trình thực hiện, TP luôn chú trọng công tác tuyên truyền. Chỉ đạo phòng Văn hoá thông tin, trung tâm văn hoá thông tin thành phố, ban văn hoá thông tin các phường, xã...Thực hiện tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách, pháp luật của nhà nước nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong việc thực hiện Đề án 06. Tuyên truyền phổ biến rộng rãi cho người dân và doanh nghiệp về mục tiêu tổng thể, vai trò, tầm quan trọng, nội dung 05 nhóm tiện tích mang lại của Đề án 06, các hoạt động của Cổng dịch vụ công quốc gia, đã được kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư. Đồng thời tuyên truyền hướng dẫn cho người dân cách thức tiếp cận, phương thức thực hiện và các yêu cầu, điều kiện sử dụng, tính năng của các dịch vụ công được cung cấp.  Xây dựng 181 lượt tin bài, phóng sự tuyên truyền về việc triển khai, kết quả thực hiện Đề án số 06 được đăng tải trên Báo Hà Nam, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh, trang Facebook, Zalo Công an tỉnh, Công an thành phố và hàng nghìn lượt phát thanh trên hệ thống truyền thanh của xã, phường, thôn, xóm với hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với từng khu dân cư. Với vai trò cơ quan thường trực Tổ công tác, Công an thành phố thành lập nhiều tổ tuyên truyền lưu động, đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, vận động hướng dẫn người dân thực hiện Đề án 06 với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Công an thành phố, Đội XDPT, Đội ANND, phát động chiến dịch thi đua, tuyên truyền Đề án 06, đã hướng dẫn kích hoạt cho 312 lượt công dân tại phố đi bộ đường Biên Hoà vào tối thứ 7 hằng tuần.
    Kết quả triển khai 14 dịch vụ công của các đơn vị:* Năm 2022  Thường trú: 1.314 trường hợp (Đạt: 28,34%); Tạm trú: 653trường hợp  (Đạt: 22,34 %); Lưu trú: 3.632 trường hợp  (Đạt: 100%). Qúy 1/2023 Thường trú: 2.126/3.023 (Đạt: 70.3%); Tạm trú: 275/349 (Đạt: 70.3 %); Lưu trú: 1.802 (Đạt: 100%), Hiện nay 100% hồ sơ giải quyết vè cư trú đều được tiếp nhận trực tiếp và trả lời đúng hạn. Thực hiện triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông gồm: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí, hỗ trợ chi phí mai táng thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, 100% trường hợp khai sinh, khai tử đều thực hiện trên dịch vụ hành chính công liên thông. Năm 2022: Tiếp nhận 169 hồ sơ (Khai sinh: 137 hồ sơ; khai tử: 32 hồ sơ).                                                         
 Qúy 1/2023: Tiếp nhận 638 hồ sơ ( khai sinh: 487 hồ sơ; khai tử: 151 hồ sơ).Thực hiện rà soát đối tượng người có công với cách mạng, thân nhân có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo: Kết quả rà soát hơn 11 nghìn trường hợp,  phục vụ xây dựng mô hình cấp tài khoản an sinh xã hội chi trả, tiền bảo trợ cấp hàng tháng, tiền quà cho các đối tượng đầy đủ, đúng chế độ, nhanh chóng, kịp thời, khoa học. Dịch vụ công 03 đơn vị làm điểm 2.471 hồ sơ. Số hóa tàng thư hộ khẩu: hơn 46 nghìn hộ (Đạt 100%). Tổng số tài khoản kích hoạt thành công: 44.801/130.444 (đạt 34,3%), Trong đó tổng số tài khoản kích hoạt từ 8/2/2023 đến 31/3/2023: 30.828/54.491( đạt 56,57%)
     Đặc biệt : Thực hiện Kế hoạch số 140, ngày 03/10/2022 Công an thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật cư trú năm 2020 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06. Kết quả: đã thực hiện các chỉ tiêu làm sạch dữ liệu dân cư: 3.460 người  (đạt 99,9%). Ngày 23/3/2023 Công an phường Liêm Chính đã hoàn thành xong cấp CCCD trên địa bàn -là một trong những đơn vị hoàn thành sớm nhất cả nước về thực hiện cấp CCCD gắn chíp cho nhân dân trên địa bàn- vinh dự được Đại tướng Tô Lâm- UV Bộ chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen.  Tính đến hết ngày  31/3/2023, Thành phố Phủ Lý đã có 7 phường xã hoàn thành xong cấp CCCD ( gồm Liêm Chính, Minh Khai, Lam Hạ, Thanh Tuyền, Lương Khánh Thiện, Phù Vân, Trịnh Xá). 14 phường xã còn lại theo kế hoạch sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cấp CCCD trước 15/4 và định danh điện tử xong trước 30/4/2023.
    Cũng trên tinh thần đề ra các giải pháp thi đua nước rút hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn thành phố. Công an TP đã xác định : Phủ kín CCCD gắn chíp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử vừa là quyền lợi cá nhân của mỗi công dân, đồng thời góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính vừa là trách nhiệm xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số”. Chỉ đạo Đội Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an các phường, xã tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm “Vì Nhân dân phục vụ”, chủ động đăng ký về đích sớm, quyết tâm cao thực hiện với phương châm “làm hết việc không làm hết giờ”, hoàn thành 100% cấp CCCD gắn chíp và kích hoạt tài khoản định danh điện cho công dân trên địa bàn thành phố.
17

 
22

 
33

 
11

  Qua 1 năm thực hiện đề án 06, với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các đoàn thể xã hội và nhân dân, đặc biệt là sự cố gắng không ngừng nghỉ của các cán bộ, chiến sỹ Công an Thành phố Phủ Lý đã vinh dự được nhận nhiều Bằng khen giấy khen của Bộ Công an, của Giám đốc Công an Tỉnh vì có thành tích xuất sắc đột xuất, thành tích xuất sắc vượt chỉ tiêu trong thực hiện đề án 06.
56

   
57

 
58

    Nhiệm vụ trọng tâm năm năm 2023 và những năm tiếp theo, Thành Phố Phủ Lý tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở, của cả hệ thống chính trị để thấy được những tiện ích của Đề án đối với đời sống nhân dân nhất; Đối với Công an TP và các phường xã tiếp tục chủ động trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ, đề xuất các nội dung có tính chất trọng điểm, đột phá đồng thời gắn trách nhiệm của từng cá nhân, người đứng đầu trong quá trình triển khai. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phấn đấu 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được định danh và xác thực điện tử thông suốt, hợp nhất trên tất các các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương. Nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính về cư trú, xuất nhập cảnh, cấp CCCD. Duy trì thường xuyên công tác làm sạch dữ liệu dân, 100% công dân đủ điều kiện được cấp CCCD gắn chip, cấp tài khoản định danh điện tử và tài khoản đó được kích hoạt, sử dụng. Vận động các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tích cực tham gia vào công cuộc chuyển đổi số. Quá trình thực hiện có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương, huy tinh thần trách nhiệm và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị toàn Thành phố Phủ Lý với thần cao độ : Tất cả vì Nhân dân phục vụ. 

Tác giả: Trung tâm thông tin chỉ huy

Nguồn tin: phuly.hanamtv.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây