Công an Hà Nam: Hướng dẫn tố giác tội phạm trên ứng dụng định danh điện tử Quốc gia (VNeID)

Thứ năm - 27/07/2023 22:47
Để đẩy mạnh việc tiếp nhận tố giác tin báo về tội phạm qua ứng dụng VNeID, Công an tỉnh Hà Nam trân trọng giới thiệu, hướng dẫn nhân dân các bước thực hiện khai báo tố giác tội phạm qua ứng dụng VNeID.
Theo đó, công dân có thể tạo các hồ sơ kiến nghị, phản ánh về tội phạm gửi tới cơ quan Công an để kịp thời tiếp nhận, xác minh thông tin, xử lý các vụ việc có dấu hiệu phậm tội trên ứng dụng VNeID theo các cách sau đây:

  1. Truy cập chức năng:
  Cách 1: Sau khi đăng nhập thành công tài khoản mức 2. Từ trang chủ, người dùng thực hiện chọn Nhóm chức năng Dịch vụ khác để hiển thị Danh sách tính năng thuộc nhóm Dịch vụ khác sau đó chọn chức năng Kiến nghị, phản ánh về ANTT.
1
Chọn chức năng Kiến nghị, phản ánh về ANTT từ nhóm chức năng Dịch vụ khác
 • Cách 2: Công dân có thể sử dụng chức năng tìm kiếm ở trang chủ để thực hiện tìm kiếm chức năng Kiến nghị, phản ánh về ANTT
 • 2
  Màn hình Chọn chức năng Kiến nghị, phản ánh về ANTT từ ô tìm kiếm
 • Cách 3: Người dùng có thể ghim tính năng Kiến nghị, phản ánh về ANTT ngoài trang chủ để thực hiện truy cập nhanh chức năng cho những lần sau.
 • 3
  Màn hình  Đưa Kiến nghị, phản ánh về ANTT vào Tiện ích yêu thích

2. Tạo mới yêu cầu

Sau khi truy cập chức năng Kiến nghị, phản ánh về ANTT, sẽ hiển thị giao diện:
 

Picture1a
Màn hình Trang quản lý hồ sơ kiến nghị, phản ánh về ANTT (Trường hợp chưa có hồ sơ)
      Để tạo mới một hồ sơ kiến nghị, phản ánh về ANTT người dùng thực hiện theo các bước sau:
-   Bước 1: Ấn nút chức năng “Tạo mới yêu cầu”, . Hệ thống sẽ hiển thị giao diện nhập tin kiến nghị, phản ánh về ANTT
=> Hệ thống sẽ tự động hiển thị thông tin tài khoản vào phần thông tin của người kiến nghị.
5
Giao diện nhập thông tin kiến nghị, phản ánh về ANTT

-    Bước 2: Người dùng nhập các trường thông tin, trong đó các trường thông tin được đánh dấu * là bắt buộc nhập
 • Lưu ý trong quá trình nhập:
1/ Nếu người kiến nghị, phản ánh muốn giữ bí mật về thông tin của mình vui lòng tích chọn ô Ẩn danh. Hệ thống sẽ đánh dấu người dùng muốn ẩn thông tin của mình Ẩn danh và hiển thị thông báo:
 • Chọn “Đồng ý” sẽ tắt thông báo và hiển thị trang Kiến nghị, phản ánh.
 • Chọn “Không đồng ý” sẽ hiển thị thông báo:
2/ Nếu người kiến nghị, phản ánh đại diện cho một cơ quan tổ chức nào để tạo hồ sơ vui lòng tích chọn ô “Là đại diện cơ quan tổ chức”. . Hệ thống sẽ hiển thị thêm các trường thông tin để người dùng nhập bổ sung:
3/ Đối với thông tin Người bị kiến nghị, phản ánh công dân lựa chọn 1 trong 3 loại đối tượng:
 • Tổ chức
 • Cá nhân
 • Chưa xác định
4/ Đối với thông tin về Địa điểm xảy ra vụ việc:
TH1: Người kiến nghị, phản ánh biết rõ về Địa điểm xảy ra, Hệ thống sẽ tự động gửi hồ sơ kiến nghị, phản ánh tới cơ quan công quan phụ trách địa bàn đó để tiếp nhận và xử lý hồ sơ.
TH2: Người kiến nghị, phản ánh không biết rõ về địa điểm xảy ra vụ việc vui lòng tích chọn ô “Không rõ địa điểm xảy ra vụ việc”. . Hệ thống sẽ mặc định là hồ sơ kiến nghị, phản ánh sẽ gửi tới cơ quan công an Nơi công dân đang thường trú.
=> Trường hợp Người kiến nghị, phản ánh muốn đổi  sang cơ quan công an khác tiếp nhận để phù hợp với tình huống thực tế thì ấn nút “Đổi cơ quan Công an tiếp nhận”.  Hệ thống sẽ hiển thị thêm trường để người kiến nghị, phản ánh chọn cơ quan công an sẽ tiếp nhận hồ sơ.
5/ Đối với mục “Hành vi”, người kiến nghị, phản ánh có thể chọn tối đa 3 hành vi vi phạm.

6/ Đối với trường “Tóm tắt nội dung” thì yêu cầu người dùng phải nhập ít nhất các nội dung sau:
 • Tóm tắt về diễn biến sự việc
 • Đặc điểm nhận dạng người bị kiến nghị, phản ánh
 • Thông tin tóm tắt người bị hại
 • Hậu quả
7/ Trường hợp công dân đã trình báo, gửi đơn kiến nghị, phản ánh tại cơ quan công an thì sẽ chọn check box Đã gửi cho cơ quan công an.
TH1: Nếu công dân chọn phân cấp hành chính là Công an cấp Tỉnh/ Thành phố hoặc Công an cấp Quận/ Huyện sẽ hiển thị thêm trường Đơn vị trực tiếp nhận đơn.
Picture6
Nhãn
TH2: Nếu công dân chọn phân cấp hành chính là Công an cấp Phường/ Xã thì kiến nghị, phản ánh sẽ được gửi đến cơ quan công an của phường/ xã đã chọn.
-   Bước 3: Sau khi đã nhập đủ và đúng các trường thông tin, người dùng ấn “Tiếp tục” để chuyển sang màn hình Thông tin kiến nghị, phản ánh
TH1: Nếu công dân chọn Người bị kiến nghị, phản ánh là Tổ chức sẽ hiển thị màn Thông tin kiến nghị với đối tượng là tổ chức
Người kiến nghị chọn ô “Thêm tổ chức bị kiến nghị để nhập thông tin của tổ chức bị kiến nghị, phản ánh với thông tin bắt buộc là Tên đơn vị
TH2: Nếu công dân chọn Người bị kiến nghị, phản ánh là Cá nhân sẽ hiển thị màn Thông tin kiến nghị với đối tượng là cá nhân
Người kiến nghị chọn ô “Thêm người bị kiến nghị”  để nhập thông tin của người bị kiến nghị, phản ánh với các thông tin bắt buộc là Họ và tên, giới tính của người bị kiến nghị
- Tại màn nhập thông tin người bị kiến nghị, công dân bắt buộc phải nhập một trong hai trường Nơi ở hiện tại hoặc Địa chỉ chi tiết.

TH3: Nếu công dân chọn Người bị kiến nghị, phản ánh là Chưa xác định sẽ hiển thị màn Thông tin kiến nghị chỉ có tab Người bị hại
Sau khi nhập xong thông tin của tổ chức/ người bị kiến nghị, công nhân sẽ chuyển sang nhập thông tin người bị hại.
Người kiến nghị tích chọn "Thêm người bị hại" để nhập thông tin người bị hại. Màn người bị hại không bắt buộc công dân phải nhập, nhưng nếu đã chọn Thêm người bị hại thì sẽ bắt buộc nhập trường Họ và tên, Giới tính ở màn này
- Bước 4: Sau khi nhập xong thông tin kiến nghị, phản ánh công dân chọn Tiếp tục để chuyển sang màn xác nhận nội dung kiến nghị, phản ánh

 
Picture9b
Màn hình xác nhận nội dung kiến nghị, phản ánh đã nhập

      Người kiến nghị, phản ánh cần tích chọn ô “Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai ở trên”  trước khi ấn “Gửi yêu cầu” để xác nhận lại các thông tin trong hồ sơ kiến nghị, phản ánh là đúng sự thật
Bước 5: Sau khi Gửi yêu cầu hệ thống sẽ tạo hồ sơ kiến nghị, phản ánh và gửi tới cho cơ quan công an tiếp nhận và xử lý hồ sơ
Picture10
Tạo hồ sơ kiến nghị, phản ánh thành công

       - Người kiến nghị, phản ánh có thể Tạo hồ sơ kiến nghị, phản ánh khác hoặc Quay lại trang chủ ứng dụng định danh điện tử
        
Xem lịch sử hồ sơ kiến nghị, phản ánh
     - Các hồ sơ kiến nghị, phản ánh sau khi tạo thành công sẽ hiển thị ở trang quản lý hồ sơ kiến nghị, phản ánh (ở màn hình này hiển thị tối đa 10 hồ sơ gần nhất):
      
Để có thể hiển thị nhiều hồ sơ hơn và có thể tìm kiếm hồ sơ, người dùng ấn nút “Lịch sử”  để chuyển sang giao diện xem lịch sử hồ sơ kiến nghị, phản ánh.
    - Hệ thống sẽ mặc định hiển thị các hồ sơ kiến nghị, phản ánh trong tháng hiện tại.
- Người dùng có thể nhập các điều kiện tìm kiếm về trạng thái của hồ sơ và ngày tạo hồ sơ sau đó ấn “Tìm kiếm”. Hệ thống sẽ tự động lọc các hồ sơ thỏa mãn điều kiện người dùng đã chọn
- Ấn vào 1 hồ sơ kiến nghị, phản ánh hệ thống sẽ hiển thị giao diện xem Chi tiết lại nội dung của hồ sơ kiến nghị, phản ánh đó:
- Để xem chi tiết quá trình xử lý hồ sơ, người dùng ấn vào nút Chi tiết. Hệ thống sẽ hiển thị Chi tiết quá trình xử lý của hồ sơ kiến nghị, phản ánh người dùng đang xem.
       Sau khi công dân gửi thành công yêu cầu kiến nghị, phản ánh cơ quan Công an sẽ tiến hành tiếp nhận, đề xuất giải quyết tin báo theo đúng quy định./.


 

Tác giả: Lê Thị Phượng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây