Tìm kiếm Thủ tục hành chính
TTHC theo lĩnh vực: Phòng cháy, chữa cháy
STT Mã TT Số QĐ Tên TTHC
1 2.001773 2974/QĐ-BCA-C07 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh)
2 3.000023 2974/QĐ-BCA-C07 Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh)
3 1.001412 2974/QĐ-BCA-C07 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh)
4 1.001416 2974/QĐ-BCA-C07 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh)
5 1.001425 2974/QĐ-BCA-C07 Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh)
6 1.003217 2974/QĐ-BCA-C07 Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở (thực hiện tại cấp tỉnh)
7 1.003470 2974/QĐ-BCA-C07 Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh)
8 2.001776 2974/QĐ-BCA-C07 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ (thực hiện tại cấp tỉnh)
9 1.009435 2974/QĐ-BCA-C07 Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh)
10 1.009896 2974/QĐ-BCA-C07 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh)
11 1.009897 2974/QĐ-BCA-C07 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) (thực hiện tại cấp tỉnh)
12 1.009898 2974/QĐ-BCA-C07 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) (thực hiện tại cấp tỉnh)
13 1.009899 2974/QĐ-BCA-C07 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) (thực hiện tại cấp tỉnh)
14 1.009900 2974/QĐ-BCA-C07 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân (thực hiện tại cấp tỉnh)
15 1.009901 2974/QĐ-BCA-C07 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ
16 1.009902 2974/QĐ-BCA-C07 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ (thực hiện tại cấp tỉnh)
17 1.009903 2974/QĐ-BCA-C07 Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh)
18 1.009905 2974/QĐ-BCA-C07 Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
19 1.009907 2974/QĐ-BCA-C07 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp huyện)
20 1.009906 2974/QĐ-BCA-C07 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây